โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

กีฬาภายใน ๒๕๖๒

การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี ๒๕๖๒ "เขียว ขาว เกมส์" ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ   คลิ๊กเ...

ต้อนรับผอ.รร.ทร.๗๕ คนใหม่

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติยินดีต้อนรับ นาย วิเชียร สุขจันทร์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติอย่างเป็...

วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา ...

ลูกเสือ-เนตรนารีร่วมสวนสนามวันมหาธีรราชเจ้า

ผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ นำลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามวันมหาธีรราชเจ้า ณ ลานพระรามรูป รัชกาลที่ 6 สวนลุม ...

ต้อนรับผอ.สพป.กทม.

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕...