โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

เริ่มแล้ว ปรับพื้นฐานความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดให้มีกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๙ พฤษภา...

ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ อดีตผอ.ไทยรัฐวิทยา ๗๕ คนแรก

ในวันจันทร์ที่ ๑๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ  ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกั...

ทัศนศึกษา ปฐมวัย-ป.๒

ในวันที่   ๒๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้พานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ ๒ ไปทั...

สอบ LAS ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้ดำเนิการสอบ LAS ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา&nb...