โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

คณะครูเดินทางไปร่วมกิจกรรมวันครูของสพป.กทม.

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันครู ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร  ใน...

ชุมชนสายไหม ขอบคุณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕

ในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก  กล...

การประชุมสรุป และประเมินผล มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ กลุ่มลุ่มเจ้าพระยา

ในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง- ภาคตะวันออก กลุ่มลุ่มเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมสรุปและประเมินผล มหกรรมภาพแห่ง...

ไทยรัฐวิทยาจัดแสดงนิทรรศการหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย

ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ได้ลงข่าว ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติในเรื่องของการจัดนิทรรศกา...

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมโรงเรียน  ภายในงาน...