โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

อำนาจหน้าที่

 อำนาจหน้าที่ ปี 2565 อำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานวิชาการ อำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานบุคคล   อำนาจหน้าที่ของกลุ...

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียติ  ที่อยู่  455 หมู่ 4 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเ...

แผนยุทธศาสตร์โรงเรียน

 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียน   ดาวน์โหลดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ. 2563-2566)   ...