โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

นักเรียน MEP ทร.๗๕ ทัศนศึกษา มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

นักเรียน MEP ทร.๗๕ ทัศนศึกษา มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP : Mini English Program ระดั...

ทร.๗๕ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา ภาคกลาง-ตะวันออก

ทร.๗๕ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา ภาคกลาง-ตะวันออก ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ...

ทร.๗๕ ร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร กลุ่มรัตนโกสินทร์

ทร.๗๕ ร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร กลุ่มรัตนโกสินทร์ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย นายวิเชียร สุขจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเร...

ตลาดนัดอาเซียน ทร.๗๕

ตลาดนัดอาเซียน  ทร .๗๕ วันที่   31  สิงหาคม  2565    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ร่วมกับกลุ่มสาระส...