โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิม...

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 63 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ แผนการจัดหาพัสดุ ปี 63 กลุ่มง...