โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียน เรื่อง หุ่นละครเล็กโจหลุยส์

๑ ก.ย. โครงการเยาวชนไทยรัฐ รักษ์หุ่นละครเล็ก ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียน เรื่อง หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ โดยมีคณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีท...

ผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัย

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ นายวิเชียร สุขจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัย ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้ Project Approach เรื่องเห็ด โดยมี ...

อำลา ครูพัชรี (ครูแขก) และครูพิมลพร (ครูเอ๋)

อำลา ครูพัชรี (ครูแขก) และครูพิมลพร (ครูเอ๋) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมอำลาคุณครูพัชรี ศรีรัชวงษ์ และคุณครูพิมล...

โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส

โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส ๒๖ ส.ค. เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สุมาลัย กองแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค๓๓๕๐ ที่ปรึกษาโรตารี เขตสายไหม ศน.เอื้องฟ้า ...

อำลาครูปพน อินวรรณา (ครูอาร์ท)

อำลาครูปพน อินวรรณา (ครูอาร์ท) ๒๗ ส.ค. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมอำลาคุณครูปพน อินวรรณา ครูสายชั้นประถมศึกษาปีท...