โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.thairath75.ac.th/upload_files/กลุ่มงานบุคคล/สรุปผลการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ตำแหน่งครู...

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.thairath75.ac.th/upload_files/กลุ่มงานบุคคล/แบบบันทึกการประเมินการเตรียมความพร้อมแล....

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.thairath75.ac.th/upload_files/กลุ่มงานบุคคล/ประกาศสรรหา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ปฐมวัย...