โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ รับโล่รางวัลชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาดีเด่น กลุ่มลุ่มเจ้าพระยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ รับโล่รางวัลชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาดีเด่น กลุ่มลุ่มเจ้าพระยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก ในงานสัม...

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

ผู้อำนวยการกรมอนามัย และเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย   ...

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพาะเกียรติ ขอขอบคุณ คุณกิติกร คำสมุทร

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพาะเกียรติ ขอขอบคุณ คุณกิติกร คำสมุทร ที่ปรึกษาเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ มอบของเล่น เสื้...

ขอขอบคุณ บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด และบริษัท อีส แอม อาร์ ดีไซน์ สตูดิโอที่ให้การสนับสนุนชุดกีฬา

ขอขอบคุณ บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด และบริษัท อีส แอม อาร์ ดีไซน์ สตูดิโอที่ให้การสนับสนุนชุดกีฬา ในการแข่งขันฟุตบอล Teachers Cup เมื่อวันที่ ...

ประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน

ประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนในวันอา...