โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ไทยรัฐ ๗๕ คว้าเหรียญทองชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิงของสพป.กทม.

ในวันที่  ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้เข้ารองชิงชนะเลิศ รายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน ๑๒ ปี&nb...

โครงการการส่งเสริมการขายออนไลนฺ์

ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน จัดโครงการส่งเสริมการค้าออนไล...

ค่ายพุทธธรรมนำชีวิต ป.๑ - ป.๓

ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดค่ายพุทธธรรมนำชีวิต ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓  โดยมี...

ประชุมคณะกรรมการ สพป.กทม.

ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้จัด การประชุมคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ก...

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม.

ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...