โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี 2559

คุณครูศักดา สวนจังหรีดและคุณครูปพน ควบคุมดูแล นักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่กา...

ไทยรัฐ ๗๕ น้อมใจเทิดพระเกียรติฯ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง  ในวันพฤหัสบดีท...

มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2558

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2558 &nbs...

รับสมัครนักเรียน ปี ๒๕๕๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙  ก่อนประถมศึกษา รับสมัครวันที่ 27 ก.พ. 59 - ...