โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

พิธีเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพร...

กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมทำบุญกิจกรรม...

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง...

ประกาศสรรหาลูกจ้างชั่วคราวและนักการภารโรง

  ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ    เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   -----------...

ครูไทยรัฐ ๗๕ รับโล่รางวัล ๑๐ ครูคุณธรรม สตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙

ในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  คุณครูวราศิณี  บุญเพ็ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ  ครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทย...