โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ๑/๒๕๕๗

ในเสาร์ ที่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒...

ร่วมไว้อาลัย คุณนพดล เชื้อแก้ว กรรมการสถานศึกษา

ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้รับข่าวการเสียชีวิตของ คุณนพดล  เชื้อแก้ว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ...

มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มเจ้าพระยา

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ ได้เสนอข่าวใน หน้า ๔  ท่านโรจนะ กฤษณเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่านปัญญา  แก...

รายงานผลการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ

  ผลการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิ...